Monthly Archive: May 2018

Unknown to Known 0

Unknown to Known

“Realisation is different phenomenon. It has no particular time. It may take a long time to realize something or just a moment is also enough after an event! But, it does happen in a...

0

The Old Guitarist

What do you think about the painting? What does it exactly mean? Imagine you are enjoying an art exhibition with full of creative and mind-blowing paintings. And you watch this oil painting in blue....

चिल्लर 0

चिल्लर

अनपेक्षित आनंद म्हणजे एखाद्या जुन्या पँटसच्या खिशात एक ठोकळा लागतो .. चिल्लर च ती.. एकच ठोकळा.. पण अचानक महत्व प्राप्त होऊन जात. गोष्ट इथपर्यंत थांबतेच असं नाही. आशा असते की तो पाच चा  असावा.....

उधळण रंगाची, कोऱ्या कॅनव्हासवरती! 0

उधळण रंगाची, कोऱ्या कॅनव्हासवरती!

रंग म्हणल्या म्हणल्या मला लागलीच वपुंच रंगपंचमी आठवलं. त्या पाठोपाठ लहानपणी आपण खेळणारी होळी आणि रंगपमचमी चे दिवसही अगदी डोळ्यासमोरून तराळुन गेले. किंवा लहान असताना ती तैलखडुंची रंगपेटी किती अप्रूप वाटायाची ते हि नकळत...

भावबीज 0

भावबीज

आज भाऊबीज. शिरप्या आज पहाटेच स्वतःहुन उठला. नाहीतर रोज ह्याला उठवणे म्हणजे एक मोठा कार्यक्रमच. तो झोपेच्या तंद्रीतच. डोळ्यावर थंडगार पाणी मारलं. हुडहुडी भरून आली.  काकडतच तो चुलीजवळ गेला. आईचा आवाज, “ऐ शिरप्या, तायडे...

गुरवार 0

गुरवार

आज गुरुवार. सकाळची शाळा. तशी लगबग. त्यात आज आपला उपवास आहे हे बाळू सपशेल विसरला होता. दप्तर भरताना त्याच्या लक्षात आल की आज शाळेत भात-खिचडी आणि केळी असणार. मग त्याने पटापट आवरलं. आणि निघाला....

उनाडक्या 0

उनाडक्या

बाळ्या: “शिरप्या, चल कि लका भराभर. कवाधरणं बगतुये.. कशी पाऊलं टाकतुया. उशीर व्हईल रं शाळेला.. बाई वरडतील. अन वरून पुना त्यो हेड सर टपकला तर काय खरं नाय बग आपलं.” शिरप्या:”हा येऊदे त्या मास्तुुरड्याला....

उपवास 0

उपवास

आज सकाळी सकाळीच खो-खो रंगात आला होता. पवारच्या   भावड्या ने बाळूला मुद्दाम धक्का दिला. तो खांबाजवळच दाणकन आपटला. आणि बाळूचा पाय मुडपला. सगळी पोरं भराभर बाळ्याजवळ आली. शिरप्या पण आला. पण तणतणचं. “भावड्या, दम...

1

A Beautiful Ikigai

Well, there are ‘most’, ’best’, and ‘greatest’ things which human define and assign! We say, the highest mountain known in the world is Mt. Everest. I say, the best illustration of having power of...

www.000webhost.com